Da Vinci HaarlemVanHier Haarlem

VanHier Haarlem
Vanaf 1 januari 2023 gaat DOCK Haarlem op in VanHier Haarlem. VanHier Haarlem is een coöperatie van de organisaties DOCK Haarlem, Haarlem Effect, Leger des Heils, perMens, Stichting Ontmoeting en Zorgbalans. Samen met partners en inwoners in de stad gaan wij de opdracht Gewoon in de Wijk organiseren en uitvoeren.
Je kunt ons  volgen via de VanHier Haarlem Facebook: www.facebook.com/vanhierhaarlem, LinkedIn: www.linkedin.com/company/vanhierhaarlem en YouTube: www.youtube.com/channel/UCliWzqbKkArv7mDaYtLmd1A. Kijk voor meer informatie op www.vanhierhaarlem.nl.
Tot ziens bij VanHier Haarlem!