Da Vinci HaarlemDe Herstelacademie

De Herstelacademie

Bij de Herstelacademie werken mensen aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Na ontwrichtende ervaringen is het vaak moeilijk om je leven weer op de rit te krijgen. Met herstel bedoelen we dan dat het langzaamaan weer lukt om je leven zo in te richten dat het voor jou fijn en zinvol is. Het werken aan herstel doen wij bij de Herstelacademie door het aanbieden van educatie, zelfhulp en peer support. Het is een plek vóór en dóór elkaar.

Voor meer informatie klik hier